ສະພາບແວດລ້ອມຂອງກອງປະຊຸມ

Factory full view 1
Administrative Area

ເຂດບໍລິຫານ

Packaging workshop 1

ກອງປະຊຸມການຫຸ້ມຫໍ່ 1

Packaging workshop 2

ກອງປະຊຸມການຫຸ້ມຫໍ່ 2

workshop 1

ກອງປະຊຸມ 1

workshop 2

ກອງປະຊຸມ 2

road

ຜະຫນັງດ້ານນອກຂອງພືດ

Mechanics

ກົນຈັກ

workshop

ຫ້ອງສະແດງ

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507